Produkter

Oshaug Metall produserer produkter i NiAl-bronse under merkenavnet Copperstorm®. Et Copperstorm® produkt er i sin helhet framstilt i prosesser utviklet, drevet, overvåket og kontrollert av Oshaug Metall. Basert på kompetanse- og erfaring utvikler vi “lean manufacturing” i integrerte og “sømløse” prosesstrinn. Som eneste produsent i Skandinavia utfører vi hele den kompetansekrevende framstillingsprosessen for propellkomponenter i egen regi. Dette gjør våre Copperstorm® produkter unike.

Vår hovedaktivitet er å levere propellkomponenter til anvendelse i skip og rigger, men vi leverer også produkter til olje- og gassrelatert industri som ventiler og pumper mm. Vi produserer komponenter opptil 2.5 tonn, både som unike deler og i serieproduksjoner.

For spørsmål om våre produkter kontakt produksjonssjef Geir Berg Oshaug.