Produksjon

Et Copperstorm® produkt er i sin helhet framstilt i prosesser utviklet, drevet, overvåket og kontrollert av Oshaug Metall. Basert på kompetanse- og erfaring utvikler vi lean manufacturing i integrerte og sømløse prosesstrinn. Som eneste produsent i Skandinavia utfører vi hele den kompetansekrevende framstillingsprosessen for propellkomponenter i egen regi. Dette gjør våre Copperstorm® produkter unike. Fra kundens geometri kan vi utføre alle prosesstrinn frem til et ferdig produkt.

I produksjonsprosessen benyttes 3D DAK/DAP Unigraphics® kompetanse for modell- og metodedesign, 5-akse maskinering for modellfremstilling, Magmasoft® simulering av støping og størkning, formsandgjenvinningsanlegg pilotutviklet i samarbeid med SFT, Inductotherm® høyfrekvente induksjons-smelteovner, ARL® spektrografisk legerings-kontroll, CNC maskinering, statisk balansering og elektronisk styrt koordinatmålemaskin (CMM) for presis hydrodynamisk geometri, dokumentasjon og sertifisering.