OSHAUG METALL PÅ NOR-SHIPPING

Nor-Shipping tiltrekker seg den internasjonale maritime industrien til Lillestrøm hvert annet år. Messen er den ledende i Europa og har høy kvalitet på utstillere, kvalitetskonferanser og førsteklasses muligheter for nettverksbygging. Årets utstilling har representanter fra 80 land fordelt på 22 500 m2 i seks haller.

Her presenteres firmaer innen IT og navigasjon, sikkerhet og redning, skipsbygging og reparasjon, maritime tjenester og logistikk, og fremdriftsmaskiner.

Oshaug Metall har god erfaring fra tidligere deltakelser, og ser stor nytte i å være representert på Nor-Shipping.

Aktuelt